İlker Muratoğlu Kimdir

İlker Muratoğlu girişimci kimliğiyle tanınmaktadır, Bunu En genel ifade ile girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Riski üzerine alarak, başkalarının gereksinimlarını karşılamak amacıyla, üretim öğelerinin alımını yapar, bu tarz şeylerin bir araya getirilmesi olanakını sağlar. Kar amacı güder, sadece tek fakatç para kazanmak değildir. Ekonomik bir kıymet ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları tarafınca ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik değildir. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel 3 unsur; yetenek, cesaret ve bilgidir. Daha geniş kapsamda girişimcide olması ihtiyaç duyulan özelliklere bakacak olursak;
Kendine güven duymalıdır, aynı zamanda güvenilen biri olmalıdır.
Geri adım atabilmeli ve yeniden başlayabilmelidir.
Sonuçları değerlendirebilmelidir. Mesleki riskleri üstlenebilmelidir.
Yaratıcı olmalıdır.
Cesaretli olmalıdır.
Bireysel ve aynı zamanda da toplumsal olmalıdır.
İyimser ve fikir sahibi olmalıdır.
Sürükleyici ve güdüleyici olmalıdır.
Başarı için yönlenmiş olmalıdır.
Fırsatlardan yararlanabilmelidir.
Yeniliklere açık olmalıdır.
İşini seven biri olmalıdır.